Ośrodek Mediacyjny PCM

Polskie Centrum Mediacji Oddział  w Zabrzu
Prezes: Julita Malinowska
Viceprezes: Zdzisława Rał
Viceprezes - skarbnik: Beata Huczała

Przy Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40; 41-800 Zabrze
tel. 0 535525527
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm.mediator.org.pl

 


LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

 

 1. Geilke Karolina tel. 603095508, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Huczała Beata tel. 601 510 139, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Ihnatowicz Małgorzata tel. 508462849 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Malinowska Julita tel. 535525527 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Mazurkiewicz-Kiepura Agata tel. 784278295 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Mierzejewski Jacek tel. 606297169 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Piotrowska Irena tel. 600657379 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Szwarczyńska Agnieszka tel. 783926082 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Rał Zdzisława tel. 505659128 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Wąsik Barbara tel. 601982627 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Zamojska Aldona tel. 691460315 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


"MEDIACJA TO PROCES LUDZKI, A NIE SĄDOWY"
- Martin Wright - ekspert Rady Europy ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej

 

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby neutralnej i bezstronnej - mediatora.

 

OŚRODEK MEDIACYJNY PROWADZI MEDIACJE POZASĄDOWE ORAZ SKIEROWANE PRZEZ SĄDY W SPRAWACH CYWILNYCH, RODZINNYCH, PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

W związku z nowelizacją w roku 2005 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego ugoda zawarta w sprawach cywilnych przed mediatorem po zatwierdzedniu przez sąd ma moc prawną orzeczenia sądowego. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.

 

Jeśli pomimo rozstania ważne jest dla Was dobro dzieci, nie chcecie aby rozwód pozbawił Was godności i "ludzkiej twarzy", a Wasze problemy rodzinne były publicznie rozpatrywane, jeśli chcecie mieć wpływ na jakość życia Waszego i dzieci po rozwodzie: 

MEDIACJE RODZINNE

w sprawach:

 • alimentacyjnych,
 • regulacji kontaktów rodzica nie zamieszkującego wspólnie z małoletnimi dziećmi,
 • podziału majątku ruchomego,
 • opracowania Rodzicielskiego Planu Wychowawczaego, gdy pomimo rozstania wspólnie wykonywać będziecie opiekę i wychowywać dzieci.

Zanim zrezygnujesz z pracy lub pójdziesz do sądu:

MEDIACJE PRACOWNICZE

w sprawach:

 • konfliktów dotyczących relacji w pracy,
 • konfliktów, ktore powstają na tle naruszeń praw pracowniczych, albo rzeczywistych,
  albo postrzeganych w ten sposób przez pracownika,
 • mobbingu,
 • dyskryminacji,
 • naruszenia przepisów o czasie pracy czy o pracy w godzinach nadliczbowych,
 • związanych z rożnymi świadczeniami np. z rodzicielstwem.

Gdy cenisz swój czas, pieniądze, nerwy, wizerunek i relacje biznesowe:

MEDIACJE GOSPODARCZE

w sprawach:

 • nie wywiązywanie się z postanowień umów, kontraktów,
 • nieetyczne działania konkurencyjne,
 • nadużywanie własności intelektualnej.

Mediacja w sprawach karnych to instytucja dla pokrzywdzonego, mająca na celu uchronienie go od tzw. wtórnej wiktymizacji, szansa na wyrażenie emocji i odczuć, poznania wzajemnych racji, pozbycia się traumy związanej z życiem w cieniu aktu przestępczego, a dla sprawcy możliwość przeproszenia pokrzywdzonego, naprawienia szkody lub uzgodnienia z pokrzywdzonym sposobu jej naprawienia.

MEDIACJE W SPRAWACH KARNYCH

Sprawy karne do mediacji kieruje sąd, prokuratura i policja - przesłanką konieczną, aby postępowanie mediacyjne mogło być przeprowadzone jest dobrowolna i świadoma zgoda pokrzywdzonego i sprawcy czynu karalnego.

Uwaga! Dla sądu treść ugody mediacyjnej nie jest wiążąca. Zatem sąd może uwzględnić wypracowane przez strony porozumienie i przenieść je do treści orzeczenia, ale nie ma takiego wymogu.
 

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie