Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

 

Cel studiów

Program studiów obejmuje profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi do szóstego roku życia oraz starszymi z trudnościami w rozwoju, jak również przygotowanie  do wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Absolwenci będą również w pełni przygotowani do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, jak również z podopiecznymi z Zespołem Aspergera.

Ramowy program studiów obejmuje m. in.:

 • dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - metody pracy, diagnozowania, model dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • integracja sensoryczna
 • modele wczesnej interwencji i wspierania rodziny
 • podstawy fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 • stymulacja polisensoryczna
 • wybrane zagadnienia prawne z zakresu funkcjonowania zespołu wczesnego wspomagania
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
 • wybrane zagadnienia z okulistyki i audiologii
 • wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego
 • wczesny autyzm deziecięcy
 • stosowana analiza zachowań - terapia behawioralna
 • metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • praktyka asystencka i indywidualna
 • seminarium dyplomowe

Kwalifikacje:

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Absolwent studiów zdobywa uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych, w szkołach podstawowych, w tym integracyjnych, specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych. Dzieci do zespołów wczesnego wspomagania rozwoju kierowane będą na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych.

Czas trwania studiów:

Studia realizowane będą jako trzysemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach. Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęcia realizowanych w ramach platform e-larningowych.

 

Infolinia rekrutacyjna: 664 455 096 Zadzwoń teraz! 

 

________________________________________________________________________________
Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie