Kwalifikacyjne studia pedagogiczne

Cel studiów
 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania danego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą pedagogiczną i psyhologiczną. Program studiów przewiduje przygotowanie teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, biologii, metodyki, metod audiowizualnych, kultury języka, emisji głosu, regionalizmu. Przygotowanie praktyczne słuchacz odbywa natomiast w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Program:

 • biologiczne podstawy rozwoju i wychowania
 • dydaktyka ogólna
 • dydaktyka przedmiotowa
 • emisja głosu
 • komunikacja interpersonalna
 • kultura języka
 • metody pracy wychowawczej nauczyciela
 • metodyka procesu uczenia się
 • metodyka wychowania
 • prawne aspekty pracy nauczyciela
 • pedeutologia
 • psychologia
 • seminarium dyplomowe
 • współczesne tendencje w pedagogice

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań danej placówki oświatowej. Ponadto absolwent studiów podyplomowych o specjalności nauczycielskiej będzie przygotowany do samodzielnego tworzenia oraz weryfikowania projektów własnych działań,  kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

 

Czas trwania  studiów

Studia są realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 350  godzin zajęć dydaktycznych. Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze 150 godzin.Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowej.

 

Infolinia rekrutacyjna: 664 455 096 Zadzwoń teraz! 

 

________________________________________________________________________________
Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie