Regulacje prawne w oświacie


            Program studiów został opracowany z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej jak i niepublicznej). Program zawiera moduły tematyczne obejmujące zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, jak również z zakresu prawa pracy, systemu oświaty, prawa finansowego, prawa administracyjnego i wiele innych.

            Celem studiów jest przekazanie praktycznej i aktualnej wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących kierowania i funkcjonowania placówek oświatowych, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy regulacje te zmieniają się bardzo często. Wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie analizowania i interpretowania prawa oświatowego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa administracyjnego jest kolejnym atutem proponowanego kierunku.

            Adresatami kierunku jest kadra kierownicza w oświacie, ale również osoby pracujące w oświacie na innych stanowiskach, nauczyciele, działacze związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero planują podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową.

Organizacja zajęć:

studia trwają 2 semestry zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r. pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów,

Zarys programu studiów:

 1. Organizacja systemu oświaty w Polsce i wybranych krajach UE.
 2. Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół i placówek oświatowych.
 3. Elementy prawa pracy - zasady zatrudniania nauczycieli, pracowników administracyjnych, pracowników samorządowych, dyrektorów - zasady wynagradzania, czas pracy, urlopy pracownicze. Dokumentacja pracownicza.
 4. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli.
 5. Dokumentacja procesu kształcenia, wychowania i opieki.
 6. Ochrona praw dziecka.
 7. Finansowanie państwowych i prywatnych placówek oświatowych.
 8. Organizacja i prowadzenie sekretariatu w szkole/placówce oświatowej.
 9. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa karnego.
 10. Wybrane zagadnienia z kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. BHP w placówce oświatowej - bezpieczna praca, bezpieczna nauka.
 12. Zasady wybierania na stanowisko dyrektora; powierzanie stanowisk kierowniczych.
 13. Prawo zamówień publicznych.
 14. Prawo prasowe.
 15. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy.

Łącznie przewidzianych do realizacji jest minimum 210 godzin zajęć.

            Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń i pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz przygotowania i obrona pracy dyplomowej.

            Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa oświatowego.

 

Infolinia rekrutacyjna: 664 455 096 Zadzwoń teraz! 


 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Pytanie(*)
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka(*)
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie