Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka obcego

Opis specjalności:
Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z dziećmi zorientowaną na naukę i posługiwanie się w zabawie językiem obcym. Program specjalności, obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do nauczania języka obcego oraz posługiwania się nim w zabawie (w tym słuchanie i oglądanie bajek w języku obcym, nauka tekstów piosenek i wierszyków, śpiew itp.).

Kształcenie obejmuje cztery podstawowe bloki: przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne. Przewidziane są różne typy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, praktyki, edukacja poprzez projekty, warsztaty edukacyjne, udział studentów w pracach, programach badawczych i studyjnych, a także uczestniczenie w działalności kół naukowych.

Program studiów:
Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak: metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III, praktyczna nauka języka obcego, metodyka edukacji polonistycznej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej, metodyka edukacji plastycznej i technicznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

Nabyte umiejętności

  • wykonywania zadań wychowawczych i profilaktycznych 
  • umiejętność prawidłowego diagnozowania i prognozowania oddziaływań pedagogicznych
  • umiejętność trafnej identyfikacji potrzeb wychowanków
  • umiejętność opracowywania i przygotowywania programów nauczania
  • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • umiejętność komunikowania się z otoczeniem


Praca po studiach:
Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkole podstawowej, świetlicach, domach dziecka, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (opiekun dziecka z językiem obcym, pomoc w odrabianiu lekcji z języka obcego, korepetytor itp. – prowadząc jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).

 

 

 

 

NOWOŚĆ!

PEDAGOGIKA

Ruszamy od października 2016!

Atrakcyjne specjalizacje!

Zarządzanie I i II stopnia - informacje w Dziekanacie